“Kendini beğenmek” ifadesi, Almanca’da “sich selbst gefallen” ya da daha yaygın kullanılan bir tabirle “sich für etwas Besseres halten” olarak ifade edilir. İlk ifade, kelime kelime çeviriyle “kendini hoş bulmak” anlamına gelir ve bu, bir kişinin kendisini beğendiği genel anlamını taşır. İkinci ifade ise “kendini bir şeyden daha iyi tutmak” anlamına gelir ve bu da genellikle bir kişinin kendisini diğerlerinden üstün görmesi durumunu ifade eder.

Bu iki ifade de, bir kişinin kendisini aşırı derecede beğendiği ve genellikle kendisini diğerlerinden daha üstün ya da daha değerli gördüğü bir durumu tanımlar. Bu durum genellikle olumsuz bir konotasyona sahiptir, çünkü “kendini beğenmiş” bir kişi genellikle egoist, kibirli ya da özgüveni aşırı yüksek olarak görülür. Ancak, dilin ve kültürün farklılıklarından dolayı, bu ifadelerin her ikisi de tam olarak Türkçe’deki “kendini beğenmek” ifadesinin tüm nüanslarını taşımaz. Yine de, genel olarak bu ifadeler, bir kişinin aşırı özgüven ve ego ile karakterize edilen bu durumunu oldukça iyi bir şekilde ifade eder.