Almanca A1 Konuları‘nın ilk adımı olarak Alman alfabesini öğreneceğiz. Alman alfabesi, 26 Latin harfi ve 4 özel karakter içerir. İşte Alman alfabesinin harfleri:

HarflerOkunuşları
A aah
B bbeh
C ctseh
D ddeh
E eeh
F feff
G ggeh
H hhah
I iih
J jyot
K kkah
L lell
M memm
N nenn
O ooh
P ppeh
Q qkuh
R rerr
S sess
T tteh
U uuh
V vfau
W wveh
X xiks
Y yüpsilon
Z ztsett
Özel KarakterlerOkunuşları
Ä äe-umlaut
Ö öo-umlaut
Ü üu-umlaut
ẞ ßeszett veya scharfes S (keskin S)

Alman alfabesindeki bu özel karakterler, sesli harflerin üzerinde noktalı ünlü işaretleri olan umlautlar (ä, ö ve ü) ve eszett (ß) olarak adlandırılan özel bir karakter içerir.

Umlautlu harfler (ä, ö, ü) sesleri değiştirir ve farklı kelimelerde kullanılır. Örneğin:

  • Mutter (anne) ve Mütter (anneler)
  • schon (zaten) ve schön (güzel)

Eszett (ß) ise, ‘s’ sesinin uzun ve keskin olduğu yerlerde kullanılır. Bu, genellikle iki ‘s’ harfinin bir araya geldiği veya ‘s’ harfinden sonra bir ‘z’ harfi bulunan kelimelerde görülür. Örneğin:

  • Straße (sokak) – “Şıtrase” olarak okunur.

Alman alfabesine aşina olduğunuza göre, şimdi birlikte okuma ve yazma pratiği yaparak bu harfleri pekiştirebiliriz. Başlamak için, alfabeyi yüksek sesle okuyarak ve özel karakterlerin seslerini ve kullanımlarını hatırlayarak pratik yapın. Daha sonra, Almanca yazılı metinler okuyarak ve yazarak alfabeyi kullanma becerinizi geliştirin.

Almanca Alfabesi Testi