A2 seviyesinde, düzensiz fiillerin çekimleri ve modallerin kullanımını öğrenerek Almanca becerilerinizi geliştirebilirsiniz. İşte bu konuyla ilgili detaylar:

Düzensiz Fiillerin Çekimi:

Düzensiz fiiller, Almanca’da çekimlenirken köklerinde değişiklikler olan fiillerdir. Bu fiillerin çekimleri düzenli fiillerin çekimlerinden farklıdır ve ezberlenmesi gerekmektedir. Düzensiz fiiller, genellikle Präteritum (geçmiş zaman) ve Partizip II (geçmiş zaman ek-fiil) hallerinde değişiklik gösterir.

Düzensiz fiil örneği (gehen – gitmek):

 • Präsens: Ich gehe, du gehst, er/sie/es geht, wir/sie/Sie gehen, ihr geht
 • Präteritum: Ich ging, du gingst, er/sie/es ging, wir/sie/Sie gingen, ihr gingt
 • Partizip II: gegangen

Modal Fiiller:

Almanca’da, modal fiiller (Modalverben) eylemlerin modunu veya durumunu ifade eder. Bu fiiller, ana fiilin yerine veya onunla birlikte kullanılır ve cümlede özneyle çekimlenir. Altı ana modal fiil bulunmaktadır:

 • müssen (zorunda olmak)
 • können (yapabilmek)
 • dürfen (izinli olmak)
 • wollen (istemek)
 • sollen (yapması beklenmek)
 • mögen (hoşlanmak, sevmek)

Modal fiillerin çekimi, düzensiz fiillerin çekimine benzer. İşte “müssen” örneği:

 • Präsens: Ich muss, du musst, er/sie/es muss, wir/sie/Sie müssen, ihr müsst
 • Präteritum: Ich musste, du musstest, er/sie/es musste, wir/sie/Sie mussten, ihr musstet
 • Partizip II: gemusst

Modal fiillerle oluşturulan cümle örneği:

 • Ich muss morgen arbeiten. (Yarın çalışmak zorundayım.)

A2 seviyesinde, düzensiz fiillerin çekimlerini ve modal fiillerin kullanımını öğrenerek, daha karmaşık cümle yapılarını ve ifadeleri kullanabilirsiniz. Bu konularla ilgili alıştırmalar yaparak ve günlük yaşamınıza uygulayarak, Almanca becerilerinizi geliştirebilirsiniz.

Fiil çekimleri Testi