Almanca A1 Konuları’ndan bir diğeri de Basit cümle yapılarıdır. Basit cümle yapılarına aşina olmak hem cümle kurmaya başlamanız için hem de okuduğunuzu anlamanız için önemlidir. İşte bazı temel cümle yapıları:

Almanca Olumlu cümleler: Özne + fiil + nesne

Almanca’da tipik bir cümlede özne, fiil ve nesne sırasıyla yer alır.

Ich lese ein Buch. (Bir kitap okuyorum.)

 • Ich (özne) – ben
 • lese (fiil) – okumak
 • ein Buch (nesne) – bir kitap

Farklı örnekler:

 • “Ich bin ein Student.” (Ben bir öğrenciyim.)
 • “Du hast ein Buch.” (Senin bir kitabın var.)
 • “Wir gehen ins Kino.” (Biz sinemaya gidiyoruz.)

Almanca Soru cümleleri: Soru sözcüğü + fiil + özne + nesne

Soru cümlelerinde, genellikle soru sözcüğü ile başlar ve ardından fiil, özne ve nesne gelir.

Was liest du? (Ne okuyorsun?)

 • Was (soru sözcüğü) – ne
 • liest (fiil) – okumak
 • du (özne) – sen

Farklı örnekler:

 • “Bist du ein Student?” (Sen bir öğrenci misin?)
 • “Hat sie ein Auto?” (Onun bir arabası var mı?)
 • “Gehen wir ins Kino?” (Biz sinemaya gidiyor muyuz?)

Almanca Olumsuz cümleler: Özne + “nicht” + fiil + nesne

Olumsuz cümlelerde, “nicht” (değil) kelimesi fiilin önüne eklenir.

Ich lese das Buch nicht. (Bu kitabı okumuyorum.)

 • Ich (özne) – ben
 • nicht (olumsuzluk) – değil
 • lese (fiil) – okumak
 • das Buch (nesne) – bu kitap

Farklı örnekler:

 • “Ich bin nicht müde.” (Ben yorgun değilim.)
 • “Sie hat kein Geld.” (Onun hiç parası yok.)
 • “Wir gehen nicht ins Kino.” (Biz sinemaya gitmiyoruz.)

Almanca’da Fiilin 2. pozisyonda olduğu cümleler

Almanca’da, fiil genellikle cümlenin 2. pozisyonunda yer alır. Bu, özellikle zaman zarflarıyla başlayan cümlelerde önemlidir.

Heute lese ich ein Buch. (Bugün bir kitap okuyorum.)

 • Heute (zaman zarfı) – bugün
 • lese (fiil) – okumak
 • ich (özne) – ben
 • ein Buch (nesne) – bir kitap

Farklı örnekler:

 • “Morgen gehe ich ins Kino.” (Yarın sinemaya gidiyorum.)
 • “Am Wochenende spielt er Tennis.” (Hafta sonu o tenis oynuyor.)

Almanca Emir Cümleleri (Imperativ Sätze)

Almanca’da emir cümleleri, birine bir şey yapmasını veya yapmamasını söylemek için kullanılır. Emir cümlelerini oluşturmanın genellikle üç yolu vardır: du (sen), ihr (siz) ve Sie (siz – resmi) formaları kullanılır.

Du-Form

Du formu genellikle arkadaşlar arasında veya resmi olmayan durumlarda kullanılır. Fiilin kökünü alırız ve sonundaki “-st” veya “-t” ekini çıkarırız.

Örneğin:

 • “Komm hierher!” (Buraya gel!)
 • “Hör auf zu rauchen!” (Sigara içmeyi bırak!)
 • “Sei ruhig!” (Sessiz ol!)

Ihr-Form

Ihr formu, bir grup insanla konuşurken kullanılır. Bu durumda, fiilin kökünü alırız ve sonuna “-t” ekini ekleriz.

Örneğin:

 • “Kommt hierher!” (Buraya gelin!)
 • “Hört auf zu rauchen!” (Sigara içmeyi bırakın!)

Sie-Form

Sie formu, resmi durumlar için kullanılır. Bu durumda, fiilin kökünü alırız ve sonuna “-en” ekini ekleriz. Cümleyi “bitte” (lütfen) kelimesi ile daha nazik hale getirebiliriz.

Örneğin:

 • “Kommen Sie hierher!” (Buraya gelin!)
 • “Hören Sie auf zu rauchen, bitte!” (Lütfen sigara içmeyi bırakın!)
 • “Haben Sie Geduld!” (Sabırlı olun!)

Emir cümleleri genellikle bir şeyin nasıl yapılacağını tarif ederken, talimatlar verirken veya birilerine nasıl bir şey yapmaları gerektiğini anlatırken kullanılır. Bu cümle türü, genellikle hızlı ve net bir mesaj iletmeniz gereken durumlarda oldukça yararlıdır.

Bu basit cümle yapılarına aşina olduğunuza göre, kendi cümlelerinizi oluşturarak pratik yapabilirsiniz. Başlamak için, öğrendiğiniz kelimeleri ve ifadeleri kullanarak olumlu, olumsuz ve soru cümleleri oluşturun. Daha sonra, zaman zarflarıyla başlayan cümleler oluşturarak fiilin 2. pozisyonda olduğu yapıları uygulayın.

Basit Cümle Yapıları Testi