Almanca’da edilgen yapı (Passiv), eylemin gerçekleştiricisinin değil de, eylemin yapıldığı veya etkilendiği nesnenin üzerinde durulduğu cümlelerde kullanılır. Edilgen yapı, çoğunlukla yardımcı fiil “werden” ve ana fiilin geçmiş zaman ortacı (past participle) formu kullanılarak oluşturulur.

Edilgen yapı, şu zamanlarda kullanılabilir:

 1. Präsens (şimdiki zaman)
 2. Präteritum (geçmiş zaman)
 3. Perfekt (geçmiş zaman 2)
 4. Plusquamperfekt (geçmiş zaman 3)
 5. Futur I (gelecek zaman)
 6. Futur II (gelecekte tamamlanacak eylemler)

Edilgen yapı örnekleri:

 1. Präsens (şimdiki zaman)
 • Das Buch wird gelesen. (Kitap okunuyor.)
 1. Präteritum (geçmiş zaman)
 • Das Buch wurde gelesen. (Kitap okundu.)
 1. Perfekt (geçmiş zaman 2)
 • Das Buch ist gelesen worden. (Kitap okunmuştur.)
 1. Plusquamperfekt (geçmiş zaman 3)
 • Das Buch war gelesen worden. (Kitap okunmuştu.)
 1. Futur I (gelecek zaman)
 • Das Buch wird gelesen werden. (Kitap okunacak.)
 1. Futur II (gelecekte tamamlanacak eylemler)
 • Das Buch wird gelesen worden sein. (Kitap okunmuş olacak.)

Almanca’da edilgen yapı kullanırken, cümlede eylemin gerçekleştiricisini belirtmek isterseniz, “von” veya “durch” ön eklerini kullanarak gerçekleştiriciyi belirtin.

Örnek:

 • Das Buch wurde von meinem Bruder gelesen. (Kitap kardeşim tarafından okundu.)

Edilgen yapıları öğrenmek ve kullanmak için, öğretmeninizle birlikte çalışarak bol miktarda pratik yapın. Bu yapıları kullanarak, eylemin nesnesine vurgu yaparak daha etkili ve doğal cümleler oluşturabilirsiniz.