B2 seviyesinde, dil becerilerinizi daha da genişleteceğiz ve daha karmaşık dil yapılarına, edebi ve akademik metinlere odaklanacağız. B2 seviyesinde aşağıdaki konulara odaklanabiliriz:

  1. Konjunktiv I ve Konjunktiv II’nin daha detaylı kullanımı
  2. Karmaşık cümle yapıları ve bağlaçların kullanımı
  3. Edatların ve özellikle de dativ ve akkusativ ile kullanılan edatların kullanımı
  4. İş ve akademik ortamlarda kullanılan Almanca
  5. Almanca konuşulan ülkelerin kültür ve tarihine daha derin bir bakış
  6. Almanca metinlerin analizi ve eleştirisi
  7. Almanca’da sunum yapma ve akademik yazı yazma becerileri
  8. Almanca’da anlama ve konuşma becerilerini geliştirme