İlgi cümlecikleri (Relativsätze), Almanca’da başka bir cümle veya ifadeyle bağlantılı olarak ek bilgi sağlayan cümleciklerdir. İlgi cümlecikleri, ana cümlenin bir parçası olan ve bağlayıcı bir işlev gören “ilgi zamirleri” (relativ pronouns) ile başlar. İlgi zamirleri, cinsiyet ve sayı bakımından atıfta bulundukları isme uyar.

İlgi zamirlerinin temel formları şunlardır:

 • Maskulin: der – welcher
 • Feminin: die – welche
 • Nötr: das – welches
 • Çoğul: die – welche

İlgi cümlecikleri örnekleri:

 1. Das ist der Mann, der das Buch geschrieben hat. (Bu, kitabı yazan adamdır.)
 • “der Mann” ifadesine atıfta bulunan “der” ilgi zamiri kullanılarak ilgi cümlecik oluşturulur.
 1. Die Frau, die dort steht, ist meine Lehrerin. (Orada duran kadın, benim öğretmenimdir.)
 • “die Frau” ifadesine atıfta bulunan “die” ilgi zamiri kullanılarak ilgi cümlecik oluşturulur.
 1. Das Auto, das vor dem Haus parkt, gehört meinem Nachbarn. (Ev önünde park eden araba, komşuma aittir.)
 • “das Auto” ifadesine atıfta bulunan “das” ilgi zamiri kullanılarak ilgi cümlecik oluşturulur.
 1. Die Kinder, die im Garten spielen, sind glücklich. (Bahçede oynayan çocuklar, mutludur.)
 • “die Kinder” ifadesine atıfta bulunan “die” ilgi zamiri kullanılarak ilgi cümlecik oluşturulur.

İlgi cümleciklerini doğru kullanabilmek için, cümle içindeki isimlere uygun ilgi zamirlerini seçmeye ve cümle yapılarını düzgün bir şekilde düzenlemeye dikkat etmeniz gerekir.

İlgi cümlecikleriyle ilgili dilbilgisi yapılarını öğrenmek ve kullanmak için, öğretmeninizle birlikte çalışarak bol miktarda pratik yapın. Bu yapıları kullanarak, daha karmaşık ve etkili cümleler oluşturarak iletişim becerilerinizi geliştirebilirsiniz.