Nominativ, Alman dilindeki dört isim hali durumundan biridir. Diğer üçü Akkusativ, Dativ ve Genitiv‘dir. Nominativ durumu, genellikle cümledeki öznenin belirtildiği durumdur. Özne genellikle eylemi gerçekleştiren veya bir durum veya nitelik belirleyen kişi, yer veya şeydir.

Örneğin, “Der Hund bellt” (Köpek havlıyor) cümlesinde “Der Hund” (Köpek) özne konumunda olup Nominativ halindedir çünkü eylemi (havlamayı) gerçekleştiren o’dur.

Bir diğer örnek, “Das ist mein Buch” (Bu benim kitabım) cümlesinde, “Das” (Bu) ve “mein Buch” (benim kitabım) Nominativ halinde kullanılmıştır. Bu cümlede, “Das” ve “mein Buch” birer öznedir ve her ikisi de bir durum ya da niteliği belirtmektedirler.

Nominativ durumu, bir cümledeki başlangıç noktasıdır ve genellikle Almanca öğrenirken ilk öğrenilen durumdur. İsimler, sıfatlar ve belirli/belirsiz artikel takıları (der, die, das / ein, eine) Nominativ durumuna göre çekimlenir. Bu yüzden, bir kelimenin Nominativ hali genellikle bir sözlükte gördüğünüz halidir. Bu durumun iyi bir şekilde anlaşılması, Almanca dil bilgisini anlama yolunda önemli bir adımdır.

Almanca’da Nominativ halini içeren birkaç cümle örneği:

  1. “Der Mann liest ein Buch.” (Adam bir kitap okuyor.)
  2. “Die Sonne scheint hell.” (Güneş parlak bir şekilde parlıyor.)
  3. “Das Kind spielt im Park.” (Çocuk parkta oynuyor.)
  4. “Eine Katze sitzt auf dem Dach.” (Bir kedi çatının üzerinde oturuyor.)
  5. “Mein Freund wohnt in Berlin.” (Arkadaşım Berlin’de yaşıyor.)
  6. “Der Film war sehr interessant.” (Film çok ilginçti.)
  7. “Das Essen schmeckt gut.” (Yemek lezzetli.)
  8. “Unser Lehrer erklärt die Grammatik.” (Öğretmenimiz dil bilgisini açıklıyor.)
  9. “Die Musik ist zu laut.” (Müzik çok yüksek.)
  10. “Ihr Auto ist sehr schnell.” (Onların arabası çok hızlı.)