Possessivartikel / Possessivpronomen – İyelik Sıfatları / Zamirleri

possessivartikel possessivpronomen iyelik zamirleri

Almanca öğreniyorsunuz ve sahip olma sanatında ustalaşmak mı istiyorsunuz? O zaman başka yere bakmanıza gerek yok! Almanca iyelik zamirleri, bu güzel dilde sahiplik belirtmek için anahtarınızdır.

Tıpkı artikeller gibi, iyelik zamirleri de eşlik ettikleri isme bağlı olarak değişir. Ama işin ilginç yanı, sahip olana ve sahip olunan şeyin sayısına, cinsiyetine ve durumuna göre de değişirler. Kulağa karmaşık gelebilir, ama korkmayın! Kuralları bir kez anladığınızda, kolayca geçeceksiniz.

Almanca’da, İngilizce’den farklı olarak, sahiplik durumunu göstermek için genitif durum kullanılır. Doğru iyelik zamirini bulmak için, sahip olanı ve sahip olunan öğeyi tanımlamanız gerekir. Daha sonra, her şey şık bir tabloda kesişimlerini bulmakla ilgilidir.

Temel Çıkarımlar

 • Almanca iyelik zamirleri, eşlik ettikleri ismin yanı sıra sahip olana ve sahip olunan öğenin sayısına, cinsiyetine ve durumuna göre değişir.
 • Almancada iyelik zamirleri Possessivartikeln olarak adlandırılır ve sahiplik belirtmek için artikeller gibi işlev görür.
 • Almancadaki iyelik zamirleri, sahip olunan öğenin tekil veya çoğul olmasına göre değişir ve ayrıca atıfta bulundukları ismin cinsiyetine göre de değişir.
 • Almanca’da iyelik sıfatları (Possessivartikel) sahiplik veya mülkiyet belirtmek için kullanılır.
 • Bunlar mein, dein, sein, ihr, unser, euer, ihr ve Ihr gibi sözcükleri içerir.
 • İyelik sıfatları Türkçedeki ‘benim’, ‘senin’ ve ‘onun’ gibi sözcüklere eşdeğerdir.
 • Bir şeyin kime ait olduğunu belirtmek için kullanılırlar.
 • İyelik sıfatlarını bir isim takip eder, ancak iyelik zamirleri bir isim gerektirmez.
 • İyelik sıfatları artikel olarak işlev görür ve İngilizcede bir isimden önce ‘my’ kullanılmasına benzer şekilde bir isimden önce kullanılır.
 • ‘Ihr’ iyelik sıfatı hem ikinci tekil hem de çoğul şahıs için kullanılabilir.
 • İyelik sıfatları belirli zamirler ve isimlerle kullanılır ve belirli kelimelerle kullanılamazlar.

İyelik Zamirleri (Possesivpronomen) ve İyelik Sıfatları (Possesivartikel) arasındaki fark nedir?

Makalemize başlamadan önce bu konuya bir açıklık getirelim.

Almanca’da, hem İyelik Zamirleri (Possessivpronomen) hem de İyelik Sıfatları (Possessivartikel) sahiplik durumunu ifade etmek için kullanılır. İkisi arasındaki fark, kullanımlarında yatar.

İyelik Sıfatları (Possessivartikel), genellikle bir isimle birlikte kullanılır ve ismin kimin olduğunu belirtir. İngilizcede, “my”, “your”, “his”, “her”, “its”, “our”, ve “their” gibi kelimeler bu kategoriye girer. Almanca’da bu kelimelerin uygun durum ve cinsiyet çekimlerine uyum sağlaması gerekir. Örneğin:

 • Das ist mein Buch. (Bu benim kitabım.)
 • Wo ist dein Schlüssel? (Anahtarın nerede?)

İyelik Zamirleri (Possessivpronomen) ise, genellikle bir isimden sonra gelen ve ona ait olan kişiyi belirten bir zamirdir. İngilizcede, “mine”, “yours”, “his”, “hers”, “its”, “ours”, ve “theirs” gibi kelimeler bu kategoriye girer. Almanca’da bu zamirler de uygun durum ve cinsiyet çekimlerine uymalıdır. Örneğin:

 • Das Buch ist meins. (Kitap benim.)
 • Ist der Schlüssel deiner? (Anahtar senin mi?)

Yani, iyelik sıfatları, bir ismi takip eder ve onun sahibini belirtirken; iyelik zamirleri, bir ismi temsil eder ve onun sahibini belirtir. Ayrıca, her ikisi de Almanca’da çekime tabi olup, uygun durum, cinsiyet ve sayıya uyum sağlarlar.

Almanca İyelik Zamirleri:

Hareketli bir Alman pazarında yürüdüğünüzü ve mallarını gururla sergileyen bir satıcı gördüğünüzü hayal edin. Yaklaştığınızda, ‘Lezzetli ekmeklerimiz’ anlamına gelen ‘Unsere leckeren Brötchen’ yazan bir tabela fark ediyorsunuz.

Burada, ‘Unsere’ iyelik zamiri, ruloların satıcıya ait olduğunu belirtmek için kullanılır. Bunun gibi Almanca cümlelerdeki iyelik zamiri örnekleri günlük konuşmalarda yaygın ve önemlidir.

Ancak, Almanca’da iyelik zamirlerini kullanırken kaçınılması gereken bazı yaygın hatalar vardır. Doğru iyelik zamiri biçimini belirlemek için, sahip olanı ve sahip olunan öğenin sayısını, cinsiyetini ve durumunu belirlemeniz gerekir. Karmaşık görünebilir, ancak alıştırmalar ve bazı ipuçları ile Almanca iyelik zamirlerini anlama ve kullanma becerinizi geliştirebilirsiniz.

Nedir bunlar?

Kendinizi Almanya’da mülkiyetin dilbilimsel inceliklerini keşfetmeye hevesli bir dil meraklısı olarak hayal edin. Possessivartikeln olarak bilinen Almanca iyelik zamirleri, Alman dilinde sahipliğin ifade edilmesinin çok önemli bir parçasıdır.

Artikeller gibi işlev görürler ve sahiplik belirtmek için bir isimle birlikte kullanılırlar. İyelik zamirleri, sahip olunan öğenin sayısına, cinsiyetine ve durumuna göre değişir. Çekimlerine hakim olmak için, sahip olanı ve sahip olunan öğenin sayısını ve cinsiyetini belirlemek önemlidir.

İyelik zamirlerinin doğru biçimi bu kesişime bağlıdır. Örneğin, “Mein” yalın durumda tekil eril bir isim için kullanılırken, “Ihr” yükleme durumunda çoğul dişil bir isim için kullanılır.

İyelik zamirlerini iyelik sıfatlarından ayırmak önemlidir, çünkü ikincisi sahip olanı tanımlamak için kullanılır. Cümle bağlamına göre uygun biçimi dikkatlice seçerek yaygın hatalardan kaçının.

Possesivartikellerin İşlevi ve Kullanımı

Bir eşyaya sahip olduğunuzda, sanki bir hazine sandığının anahtarını tutuyormuşsunuz gibi, Alman dilindeki iyelik zamirlerinin gerçek işlevini ve amacını ortaya çıkarırsınız. Almanca’da Possessivartikeln olarak bilinen iyelik zamirleri, cümledeki artikellere benzer bir işlev görür. Sahiplik belirtirler ve bir isimle birlikte kullanılırlar.

Örneğin, ‘Mein Vater hat sein Auto’, ‘Babamın arabası var’ anlamına gelir. İyelik zamiri ‘sein’ sahip olunan öğe ile sayı, cinsiyet ve durum bakımından uyumludur. Almancada iyelik zamirlerinin sahip olana ve sahip olunan öğeye göre değiştiğine dikkat etmek önemlidir. Bu, yanlış biçimin kullanılması gibi yaygın hatalara yol açabilir.

Doğru iyelik zamiri biçimini seçmek için, sahip olanı ve sahip olunan öğenin sayısını, cinsiyetini ve durumunu belirleyin. Ardından, uygun biçimi belirlemek için bir tabloya veya kılavuza başvurun.

Çekim Kuralları

Karmaşık ve sürekli değişen çekim kuralları sayesinde, Almanca’daki iyelik zamirleri, sahip olduklarınızla ilgili derin bir sahiplik ve bağlantı duygusu ifade etmenizi sağlar.

İşte hatırlamanız gereken bazı önemli noktalar:

 1. Almancada iyelik zamirlerinin kullanımında sık yapılan hatalar: Sık yapılan hatalardan biri, iyelik zamirinin sahip olana ve sahip olunan nesneye göre yanlış biçimini kullanmaktır.
 2. Almanca cümlelerdeki iyelik zamirlerine örnekler: ‘Das ist mein Buch’ (Bu benim kitabım), ‘Ihre Katze ist schön’ (Onun kedisi çok güzel).
 3. Almancada iyelik zamirlerinin doğru biçimini hatırlamak için ipuçları: İyelik zamirlerini farklı iyelik sahipleri ve sahip olunan öğelerle kullanma alıştırması yapın. İyelik zamirleri için çekim tablosunu ezberleyin.
 4. Almanca’da çoğul isimlerle iyelik zamirleri nasıl kullanılır: Çoğul isimler için iyelik zamirleri üçüncü tekil şahıs için olanlarla aynıdır.
 5. Almancada iyelik zamiri çekimini anlamanın önemi: İyelik zamirlerinin doğru biçimini bilmek, Almancada açık ve doğru iletişim için çok önemlidir. İnsanlar ve sahip oldukları şeyler arasındaki mülkiyet ve ilişkilerin aktarılmasına yardımcı olur.

Bağımsız İyelik Zamirleri

Kendinizi, her varlığın emrinize boyun eğdiği kendi krallığınızın efendisi olarak hayal edin.

Almanca’da bağımsız iyelik zamirleri veya Possessivpronomen, bir isme ihtiyaç duymadan sahiplik ifade etmenizi sağlar. İyelik zamirlerinin yalnızca sahip olan kişiye göre değiştiği İngilizceden farklı olarak, Almanca iyelik zamirleri sahip olunan öğenin sayısına, cinsiyetine ve durumuna göre de değişir.

Örneğin, ‘Das ist mein Buch’ ‘Bu benim kitabım’ anlamına gelirken, ‘Das sind meine Bücher’ ‘Bunlar benim kitaplarım’ anlamına gelir.

Almancada bağımsız iyelik zamirlerinin doğru biçimini belirlemek için, sahip olanı ve sahip olunan öğenin sayısını ve cinsiyetini belirlemeniz gerekir. Yanlış biçimi kullanmak veya zamiri doğru şekilde düşürmeyi unutmak gibi yaygın hatalardan kaçınmaya dikkat edin.

Almancada bağımsız iyelik zamirlerini anlama ve kullanma becerinizi geliştirmek için bunları cümle içinde kullanma alıştırmaları yapın ve güvenilir bir dilbilgisi kaynağına başvurun.

İyelik ve Türkçe Karşılaştırması

Sahipliğin nasıl işlediğini keşfederken ve bunu Türkçe ile karşılaştırırken, sahipliği yepyeni bir şekilde ifade etmenin sırrını çözmeye hazır olun! Almancada iyelik zamirleri mülkiyeti belirtir ve sahip olunan nesnenin sayısına, cinsiyetine ve durumuna göre değişir. İyelik zamirlerinin sadece sahip olana göre değiştiği İngilizcenin aksine, Almancada iyelik zamirleri cümle içinde değişir. Almanca ve Türkçedeki iyelik zamirlerini karşılaştıralım:

AlmancaTürkçe
meinbenim
deinsenin
seinonun
ihrsizin
unserbizim

İyelik zamirlerinin doğru biçimini kullanmak zor olabilir. Doğru olanı seçmek için önce sahip olanı, sonra da sahip olunan öğenin sayısını ve cinsiyetini belirleyin. Sahip olan ve sahip olunan öğenin kesişimi iyelik zamiri biçimini belirler. Bu ayrıntılara dikkat ederek yaygın hatalardan kaçının. Artık Almanca’da bir profesyonel gibi sahiplik ifade etmek için donanımlısınız!

Sayıya göre değişiklikler

Sahip olanı ve sahip olunan öğelerin sayısını belirleyerek, sayıya göre iyelik zamirlerinin doğru biçimini belirleyebilirsiniz. Almancada iyelik zamirleri, sahip olunan öğenin tekil veya çoğul olmasına göre değişir.

Örneğin, ‘mein’ tekil sahip olunan öğe için iyelik zamiri iken, ‘meine’ çoğul sahip olunan öğe için kullanılır.

Almancada iyelik zamirlerini kullanırken yapılan yaygın hatalar arasında, sahip olunan öğenin sayısına göre zamirin yanlış biçimini kullanmak veya zamiri sahip olunan öğenin cinsiyetiyle eşleştirmemek yer alır.

Almancada iyelik zamirlerini kullanma pratiği yapmak için cümleleri doğru zamirle tamamladığınız alıştırmalar yapabilirsiniz. Ayrıca iyelik zamirlerini kullanarak kendi cümlelerinizi de oluşturabilirsiniz.

Almancada iyelik zamirleri konusunda uzmanlaşmak için iyelik zamirlerinin sayı, cinsiyet ve sahip olunan öğenin durumuna göre nasıl değiştiğini gösteren tabloyu ezberlemek faydalı olacaktır. İyelik zamirlerinin kullanımı konusunda daha rahat olmak için farklı cümle yapılarında pratik yapın.

Cinsiyete Göre Değişimler

İyelik zamirlerinin doğru biçimini, sahip olunan öğenin cinsiyeti belirler. Almancada iyelik zamirleri gönderme yaptıkları ismin cinsiyetine göre değişir. İşte Almancada cinsiyete göre iyelik zamirlerine bazı örnekler:

 • Eril: dein (senin), sein (onun), unser (bizim)
 • Dişil: deine (senin), ihre (onun), unsere (bizim)
 • Nötr: dein (senin), sein (onun), unser (bizim)

İyelik zamirleri ayrıca nominatif, akuzatif, datif ve genitif gibi farklı gramer durumlarında da değişir. Her durumun iyelik zamirleri için kendi formları vardır.

Almancada iyelik zamirlerini kullanırken yapılan yaygın hatalar arasında yanlış biçim kullanmak veya sahip olunan öğenin cinsiyetine ve durumuna göre onları reddetmeyi unutmak yer alır. Doğru biçimleri ezberlemek için, bunları cümle içinde kullanma alıştırması yapmak ve gözden geçirmek için bilgi kartları oluşturmak yararlıdır.

İşte Almanca cümlelerde iyelik zamirlerini kullanma pratiği yapmak için bazı alıştırmalar:

 1. Aşağıdaki cümleyi tercüme edin: “Bu benim kitabım.”
 2. Boşluğu doldurun: “Ihre Katze ist sehr schön.” (Onun kedisi çok güzel.)
 3. Cümleyi farklı bir iyelik zamiri kullanarak yeniden yazın: “Unser Haus ist groß.” (Bizim evimiz büyüktür.)

Duruma Göre Değişiklikler

İyelik zamirlerini sahip olunan öğenin durumuna göre doğru bir şekilde reddetmeyi unuttuğunuzda bunun ne kadar sinir bozucu olabileceğini hayal edin. Almanca öğrenenlerin %70’inin dilin bu yönüyle mücadele ettiğini biliyor muydunuz? Yaygın hatalardan kaçınmak için, iyelik zamirlerinin duruma göre nasıl değiştiğini anlamak önemlidir.

İşte bazı önemli noktalar:

 1. Farklı Almanca durumlarında iyelik zamirleri: İyelik zamirleri, tıpkı artikeller gibi, sahip olunan öğenin durumuna göre biçim değiştirir. Örneğin, ‘mein’ genitif durumda ‘meines’ olur.
 2. Almanca’da iyelik zamirleriyle ilgili sık yapılan hatalar: Sık yapılan hatalardan biri, iyelik zamirini duruma göre değiştirmeyi unutmaktır. Bir diğeri ise işaret zamiri yerine iyelik zamiri kullanmaktır, örneğin ‘bu’ anlamında ‘dieses’ yerine ‘mein’ kullanmak gibi.
 3. Almanca’da iyelik zamirlerini aile üyeleriyle birlikte kullanmak: İyelik zamirleri genellikle aile ilişkilerini belirtmek için kullanılır, ‘mein Vater’ (babam) veya ‘deine Schwester’ (kız kardeşin) gibi.
 4. Almancada işaret zamirleri ve iyelik zamirleri: ‘dieses’ (bu) ve ‘jenes’ (şu) gibi işaret zamirleri belirli nesnelere işaret etmek için kullanılırken, iyelik zamirleri sahiplik belirtir.
 5. Almanca’da iyelik zamirlerinin vücut parçaları ile kullanımı: İyelik zamirleri, ‘meine Hand’ (benim elim) veya ‘dein Bein’ (senin bacağın) gibi vücut parçalarını belirtmek için kullanılır.

Duruma göre değişiklikleri anlayarak, Almanca’da iyelik zamirlerini yaygın hatalar yapmadan güvenle kullanabilirsiniz.

İyelik Zamiri Biçimleri Tablosu

Artık iyelik zamirlerinin duruma göre nasıl değiştiğini anladığınıza göre, iyelik zamiri formlarının bir tablosunu inceleyelim. Bu tablo, farklı durumlarda iyelik zamirlerinin doğru biçimini belirlemenize yardımcı olacaktır.

İyelik zamirlerini çoğul isimlerle kullanırken, zamirin sonuna bir -en eklemeniz yeterlidir. Örneğin, ‘Unsere’, akuzatif durumda ‘Unseren’ olur.

Nötr cinsiyet ile uğraşırken, iyelik zamirleri yalın ve suçlayıcı durumlarda aynı kalır, ancak genitif durumda ‘dessen’ olarak değişir.

İyelik zamirlerinin cümlelerde iyelik belirteçleriyle birlikte kullanılabileceğini unutmamak önemlidir. Bu tablo, Almanca’da iyelik zamirlerini kullanırken doğruluğu sağlamak için yararlı bir araç olarak hizmet edecektir.

MasculineNeuterFemininePlural
Nominativ
ichmeinermeinsmeinemeine
dudeinerdeinsdeinedeine
er/sie/esseiner/seiner/seinerseins/seins/seinsseine/seine/seineseine/seine/seine
wirunsererunserunsereunsere
ihreurereureseureeure
sie/Sieihrer/Ihrerihres/Ihresihre/Ihreihre/Ihre
Akkusativ
ichmeinenmeinsmeinemeine
dudeinendeinsdeinedeine
er/sie/esseinen/seinen/seinenseins/seins/seinsseine/seine/seineseine/seine/seine
wirunserenunserunsereunsere
ihreureneureseureeure
sie/Sieihren/Ihrenihres/Ihresihre/Ihreihre/Ihre
Dativ
ichmeinemmeinemmeinermeinen
dudeinemdeinemdeinerdeinen
er/sie/esseinem/seinem/seinemseinem/seinem/seinemseiner/seiner/seinerseinen/seinen/seinen
wirunseremunseremunsererunseren
ihreuremeuremeurereuren
sie/Sieihrem/Ihremihrem/Ihremihrer/Ihrerihren/Ihren
Genitiv
ichmeinesmeinesmeinermeiner
dudeinesdeinesdeinerdeiner
er/sie/esseines/seines/seinesseines/seines/seinesseiner/seiner/seinerseiner/seiner/seiner
wirunseresunseresunsererunserer
ihreureseureseurereurer
sie/Sieihres/Ihresihres/Ihres ihrer/Ihrer ihrer/Ihrer

Sıkça Sorulan Sorular

Almanca’da iyelik zamirleri isimsiz kullanılabilir mi?

Evet, Almanca’da iyelik zamirleri isim olmadan da kullanılabilir. Örneğin, “Das ist meiner” “Bu benimki” anlamına gelir. Ancak Almancada iyelik zamirleri ile iyelik sıfatları arasındaki farka dikkat etmek önemlidir. İyelik zamirleri ismin yerini alır ve sahip olana ve sahip olunan öğeye göre reddedilir.

İyelik zamirlerini kullanırken kaçınılması gereken yaygın hatalar arasında sayı, cinsiyet veya duruma göre yanlış biçim kullanmak yer alır. Çoğul isimler için iyelik zamirleri oluştururken, sonuna bir ‘-e’ eklemeniz yeterlidir. Son olarak, Almanca’da aile üyeleri için iyelik zamirlerinin kullanımı diğer iyelik zamirleri ile aynı çekim kurallarını takip eder.

Almanca’da iyelik zamirleri nasıl sahiplik belirtir?

Almancada iyelik zamirleri farklı biçimleriyle sahiplik belirtirler. Sahip olunan öğenin sayısına, cinsiyetine ve durumuna göre değişirler.

Örneğin, ‘mein’ yalın durumda sahip olunan tekil eril bir öğe için kullanılırken, ‘meine’ yükleme durumunda sahip olunan çoğul dişil bir öğe için kullanılır.

Buna karşılık, İngilizcedeki iyelik zamirleri yalnızca sahip olan kişiye göre değişir.

Almancada iyelik zamirlerini kullanırken yapılan yaygın hatalar arasında yanlış biçim kullanmak veya doğru şekilde reddetmeyi unutmak yer alır.

Almancada iyelik zamirlerinde ustalaşmak için, her durum ve cinsiyet için farklı formları pratik yapmak ve ezberlemek önemlidir.

Almancada iyelik zamirleri sahip olana ve sahip olunan nesneye göre değişir mi?

Evet, Almancada iyelik zamirleri sahip olana ve sahip olunan öğeye göre değişir. Sahip olunan öğenin cinsiyetine ve sayısına göre biçim değiştirirler. Almancada iyelik zamirlerini kullanırken yapılan yaygın hatalar arasında yanlış biçim kullanmak veya cinsiyet ve sayıya göre ayarlama yapmamak yer alır.

Almancadaki iyelik zamirlerini diğer dillerle karşılaştırırken, tüm dillerin iyelik zamiri sistemlerinde aynı karmaşıklık seviyesine sahip olmadığına dikkat etmek önemlidir. Almancada iyelik zamirleri vücut parçalarının sahipliğini ifade etmek için de kullanılabilir.

Ayrıca, iyelik zamirleri Alman edebiyatında ve şiirinde duyguları aktarmak ve canlı imgeler yaratmak için sıklıkla kullanılır.

Genitif durum nedir ve Almanca’da sahiplik belirtmek için nasıl kullanılır?

Almanca dilbilgisinde genitif durum, sahiplik belirtmek için kullanılır. Bir şeyin birine veya başka bir şeye ait olduğunu gösterir.

İyelik zamirleri iyeliği belirtmede çok önemli bir rol oynar. Sahip olana ve sahip olunan öğeye göre değişirler, buna öğenin sayısı, cinsiyeti ve durumu da dahildir. Örneğin, ‘mein’ birinci kişinin sahip olduğu eril bir tekil isim için kullanılırken, ‘dein’ ikinci kişinin sahip olduğu dişil bir tekil isim için kullanılır.

İyelik zamirleri Almanca’da bir isim olmadan bağımsız olarak da kullanılabilir.

Almancada iyelik zamirleri cümle içinde nasıl değişir?

Almancada iyelik zamirleri cümle içinde sahip olana ve sahip olunan öğeye göre değişir. Örneğin, ‘Das ist mein Buch’ (Bu benim kitabım) cümlesinde tekil, eril bir isim için ‘mein’ iyelik zamiri kullanılır.

Almancada iyelik zamirlerinin farklı biçimleri arasında ‘mein’ (benim), ‘dein’ (senin), ‘sein’ (onun/onun), ‘ihr’ (onun/onların), ‘unser’ (bizim), ‘euer’ (sizin) ve ‘ihr’ (onların) yer alır.

İyelik zamirleriyle ilgili yaygın hatalar arasında yanlış cinsiyet veya durum kullanımı yer alır. İyelik zamirlerini doğru kullanmak için, sahip olanı ve sahip olunan öğenin sayısını ve cinsiyetini belirlemek önemlidir.

Alıştırmalar Almanca’da iyelik zamirlerinin doğru kullanımını pekiştirmeye yardımcı olabilir.

Sonuç

Sonuç olarak, Almanca iyelik zamirleri Alman dilinde sahiplik belirtmek için gereklidir. Artikellere benzer şekilde işlev görürler ve sahip olunan öğenin sayısına, cinsiyetine ve durumuna göre değişirler.

İngilizceden farklı olarak, Almancada iyelik zamirleri hem sahip olana hem de sahip olunan öğeye bağlı olarak değişir. İyelik durumunu ifade etmek için genitif durum kullanılır. Bu zamirleri bulmak biraz zor olabilir, ancak verilen tabloyu kullanarak ve çekim kurallarını anlayarak, Almanca cümlelerde iyelik zamirlerini doğru bir şekilde oluşturabilirsiniz.

Öyleyse, kendinizi Almanca dilbilgisinin inceliklerine bırakın ve sahip olma durumunu hassas ve yetenekli bir şekilde ifade etme sanatında ustalaşın.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir