Nominativ durumu Almanca’da bir cümlenin öznesini belirtir. Genellikle, bir eylemin kim ya da ne tarafından gerçekleştirildiğini belirler. Bir cümlede Nominativ durumunu bulmak için genellikle “wer” (kim) ya da “was” (ne) soruları sorulur.

Örneğin, “Der Mann liest das Buch.” (Adam kitabı okuyor.) cümlesinde “Der Mann” ifadesi Nominativ durumunda bulunur çünkü “kim” sorusuna cevap verir: “Kim kitabı okuyor?” “Adam”.

Nominativ durumu aynı zamanda bir fiilin ya da durumun gerçekleştiricisini belirler. Yani, bir eylemin ya da durumun kim ya da ne tarafından gerçekleştirildiğini belirtir.

Nominativ durumunu anlamak ve kullanmak, Almanca dil becerilerinizi geliştirmenin önemli bir parçasıdır. Almanca dil bilgisi kurallarını anladıkça, bu durumu doğru bir şekilde kullanmak daha kolay hale gelecektir.