Genitiv durumu, Türkçede genellikle “-in” ekini alarak ifade edilen bir durumdur ve genellikle bir şeyin ya da bir kişinin kime ya da neye ait olduğunu gösterir.

Genitiv durumunu belirlemek için genellikle “wessen” (kimin) sorusu sorulur. Bir cümledeki genitiv durumunu belirlemek için, cümlenin hangi bölümünün “kimin” sorusunu cevapladığını belirlemeye çalışabiliriz.

Örneğin, “Das ist das Auto meines Vaters.” (Bu, babamın arabası) cümlesinde “meines Vaters” ifadesi “kimin” sorusuna cevap verir, yani “kimin arabası” sorusuna “babamın” cevabını verir.

Bunun dışında, genitiv ifadeler genellikle belirli prepozisyonlar (während, wegen, trotz, statt/anstatt, außerhalb, innerhalb, oberhalb, unterhalb, diesseits, jenseits vb.) ve bazı fiillerle de kullanılır.

Unutmayın ki Almanca’da genitiv durumu, günlük konuşma dili yerine daha çok yazılı dilde kullanılır. Günlük konuşma dilinde genellikle dativ durumu genitivin yerini alır. Bu nedenle, genitiv durumunu çoğunlukla resmi yazışmalarda, kitaplarda veya gazetelerde göreceksiniz.