Dativ durumu, Almanca’da bir eylemin ya da durumun kime veya neye karşı olduğunu gösterir. Genellikle, Türkçede “-e” ya da “-a” eklerine karşılık gelir. Bir cümle içerisinde Dativ durumunu bulmak için genellikle “wem” (kime) ya da “was” (neye) soruları sorulur.

Örneğin, “Ich gebe dem Mann das Buch.” (Kitabı adama veriyorum) cümlesinde “dem Mann” ifadesi Dativ durumunda bulunur çünkü “kime” sorusuna cevap verir: “Kitabı kime veriyorsun?” “Adama”.

Dativ durumu aynı zamanda belirli prepozisyonlar (mit, nach, bei, seit, von, zu, aus, außer, gegenüber vb.) ve bazı fiillerle (helfen, danken, gefallen, antworten, gratulieren vb.) de kullanılır.

Dativ durumunu anlamak ve kullanmak, özellikle de belirli prepozisyonlar ve fiillerle birlikte, Almanca dil becerilerinizi geliştirmenin önemli bir parçasıdır. Almanca dil bilgisi kurallarını anladıkça, bu durumu doğru bir şekilde kullanmak daha kolay hale gelecektir.