Almanya’nın bayrağı, yatay bir şekilde sıralanmış üç eşit şeritten oluşur. Bu şeritlerin renkleri yukarıdan aşağıya doğru sırasıyla siyah, kırmızı ve altındır. Bu üç renk, tarihsel olarak Almanya’nın tarihini ve değerlerini temsil eder.

Siyah, kırmızı ve altın renklerinin orijinal anlamı, 19. yüzyılda öğrenci ve demokratik hareketlerle bağlantılıdır. Bu hareketler, siyah, kırmızı ve altın renklerini Almanya’nın birleşmesi ve özgürlüğünü temsil etmek için kullanıyordu. Bu renkler ayrıca, Orta Çağ’da Kutsal Roma İmparatorluğu’nu temsil eden renklerle de bağlantılıdır.

Günümüzde, Almanya bayrağı genellikle Alman ulusunun birliği, özgürlüğü ve demokratik değerleri ile ilişkilendirilir. Almanya’nın bayrağı, hem ulusal hem de uluslararası arenada, ülkenin bağımsızlığını, demokratik yönetim biçimini ve birleşik bir ulusun simgesi olarak kabul edilir.