Almanca’da “üstünde” ifadesi “auf” veya “darüber” şeklinde, “altında” ifadesi ise “unter” veya “darunter” şeklinde ifade edilir.

“Auf” kelimesi, bir şeyin veya bir kişinin üstündeki konumu belirtir. Örneğin, “Das Buch ist auf dem Tisch” (Kitap, masanın üzerinde) cümlesi bu kullanıma bir örnektir.

“Unter” kelimesi ise bir şeyin veya bir kişinin altındaki konumu belirtir. Örneğin, “Die Katze ist unter dem Bett” (Kedi, yatağın altında) ifadesinde olduğu gibi.

“Darüber” ve “Darunter” ise sırasıyla “üstünde” ve “altında” anlamlarında kullanılırken, daha çok cümle içindeki bir önceki nesne veya durumu referans alırken kullanılırlar.

Bu yer bildiren edatlar, Almanca dilinde büyük bir önem taşır. Genellikle belirli bir dil bilgisi yapılarına uyarlar ve anlamlarını belirler. Yer bildiren edatların doğru kullanımı, Almanca dilinde konuşma ve yazma yeteneklerinin geliştirilmesi için önemlidir.