Akkusativ durumunu belirlemek için genellikle “wen?” ya da “was?” (kimi? veya neyi?) sorularını sorarız. Bu, cümlenin doğrudan nesnesini belirlememize yardımcı olur. İşte birkaç örnek:

 1. Ich sehe den Hund. (Köpeği görüyorum.)
  Soru: Wen sehe ich? (Kimi görüyorum?)
  Cevap: den Hund (Köpeği)
 2. Er kauft das Buch. (O kitabı satın alıyor.)
  Soru: Was kauft er? (Neyi satın alıyor?)
  Cevap: das Buch (Kitabı)
 3. Sie isst einen Apfel. (O bir elma yiyor.)
  Soru: Was isst sie? (Neyi yiyor?)
  Cevap: einen Apfel (Bir elma)

Bu, her cümlede hangi kelimenin veya kelime grubunun Akkusativ durumunda olduğunu belirlemenin etkili bir yoludur. Genellikle eylemin (fiilin) doğrudan hedefini belirtir.

Bununla birlikte, unutulmaması gereken önemli bir nokta, bazı fiillerin ve öncüllerin (prepositions) belirli durumları gerektirebileceğidir.

Örneğin, bazı öncüller yalnızca Akkusativ durumu gerektirir, bu yüzden bunlar Akkusativ durumunun hangi öğeyi etkilediğini belirlemenin başka bir yoludur.